L’Esplai Sant Pere i Sant Pau es va iniciar amb un grup de joves que havien estat treballant durant uns quants anys en diferents activitats de la Parròquia Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat.
L’experiència amb els infants s’inicià en la catequesi de primera comunió i confirmació, és a dir, tot centrant-nos en l’educació de la fe. Talment, es va descobrir que mancava quelcom en la formació de la quitxalla que potenciès una educació més integral (coeducació, sociabilitat, estimació a la natura, animació a la fe i especialment una educació en el lleure).
Per això, fa uns anys (a més d’uns encontres esporàdics després de la missa d’infants) es va donar un primer pas fent unes colònies d’estiu a Cabrera d’Igualada que van tenir un caràcter experimental. Els resultats foren positius i els joves d’aquell moment es van animar a la creació d’unes activitats d’Esplai els dissabtes a la tarda (això era l’octubre de 1984), que s’han perllongat fins a avui, evolucionant satisfactòriament.
En començar elcurs 1985-1986, monitors i pares, van decidir que els plantejaments calia que fossin més seriosos i calia cercar uns valors que guièssin el nostre centre i després d’un treball de diàleg i recerca.