QUÈ VOLEM?

1. OPCIÓ EDUCATIVA

Volem assolir en el nostre Centre una formació integral de l’infant, mitjançant la creació d’un clima que faciliti al nen/a una forma d’expressar-se i pensar lliurament, tot potenciant la seva creativitat per a fer del temps lliure un temps alliberador per a ells i per als altres.

1a). Aspectes humans:
Potenciar el coneixement de l’infant per arribar a l’acceptació de si mateix.
Fomentar la capacitat de comunicació i relació amb els altres en ordre a crear l’hàbit de respecte, acceptació i col•laboració amb els altres.

1b). Aspectes socials:
Desvetllar una postura participativa, oberta, crítica, solidària, en tots els terrenys (cultural, social, religiós,…).
Acostar l’infant al nostre contexte social (barri, poble, Catalunya…) per tal de que el conegui, l’estimi i treballi per a la seva millora.

1c). Aspectes religiosos:
L’Esplai es declara confessional i portarà una linea basada en els principis i valors cristians, respectant a lhora la llibertat i fe de cada infant.
Descoberta de Jesús en les activitats pròpies de l’Esplai.
Facilitar l’experiència de la gratuïtat i la joia de la fe, com a realitats més properes al món de l’Esplai.

1d). Aspectes pedagògics:
Volem basar-nos en una pedagogia que parteixi de l’iniciativa, els interessos, les necessitats i la pròpia vida dels infants.
Volem que la coeducació, portada a terme amb les degudes garanties pedagògiques de preparació per part dels monitors, sigui un mètode habitual en el nostre centre.

1e). Activitats:
Excursionisme: sortides culturals, d’esbarjo, de natura…
Tallers: teatre, música, cant, contes, manualitats…
Gincanes, Quo Vadis, marxes de regularitat…
Esports i activitats esportives.

SÍNTESI DE L’OPCIÓ EDUCATIVA:
Volem dur a terme una pedagogia:
Global: volem que l’infant creixi en totes les seves dimensions.
Alliberadora: volem que l’infant prengui conciència de les realitats que l’envolten de forma crítica però constructiva.
Activa: volem que s’aprofiti els dinamismes dels infants.