QUÈ VOLEM?

 

  1. OPCIÓ EDUCATIVA

 

Volem assolir en el nostre Centre una formació integral de l’infant, mitjançant la creació d’un clima que faciliti al nen/a una forma d’expressar-se i pensar lliurement, tot potenciant la seva creativitat per a fer del temps lliure un temps alliberador per a ells i per als altres.

 

1a). Aspectes humans:

Potenciar el coneixement de l’infant per arribar a l’acceptació de si mateix.

Fomentar la capacitat de comunicació i relació amb els altres en ordre a crear l’hàbit de respecte, acceptació i col·laboració amb els altres.

 

1b). Aspectes socials:

Desvetllar una postura participativa, oberta, crítica, solidària, en tots els terrenys (cultural, social, religiós…).

Acostar l’infant al nostre context social (barri, poble, Catalunya…) per tal que el conegui, l’estimi i treballi per a la seva millora.

 

1c). Aspectes religiosos:

L’Esplai es declara confessional i portarà una línia basada en els principis i valors cristians, respectant a l’hora la llibertat i fe de cada infant.

Descoberta de Jesús en les activitats pròpies de l’Esplai.

Facilitar l’experiència de la gratuïtat i la joia de la fe, com a realitats més properes al món de l’Esplai.

 

1d). Aspectes pedagògics:

Volem basar-nos en una pedagogia que parteixi de la iniciativa, els interessos, les necessitats i la pròpia vida dels infants.

Volem que la coeducació, portada a terme amb les degudes garanties pedagògiques de preparació per part dels monitors, sigui un mètode habitual en el nostre centre.

 

1e). Activitats:

Excursionisme: sortides culturals, d’esbarjo, de natura…

Tallers: teatre, música, cant, contes, manualitats…

Gincanes, Quo Vadis, marxes de regularitat…

Esports i activitats esportives.

 

SÍNTESI DE L’OPCIÓ EDUCATIVA:

Volem dur a terme una pedagogia:

Global: volem que l’infant creixi en totes les seves dimensions.

Alliberadora: volem que l’infant prengui consciència de les realitats que l’envolten de forma crítica però constructiva.

Activa: volem que s’aprofiti els dinamismes dels infants.