L’Esplai, com a entitat al servei de la ciutadania, està compromès amb la transparència i la participació. Per això posem a la vostra disposició la informació legal i econòmica del Centre.

 

MARC NORMATIU

Estatuts del Centre

Normativa i condicions de participació

 

MEMÒRIES DE CURS

Memòria 2014-2015

Memòria 2015-2016

Memòria 2016-2017

Memòria 2017-2018

Memòria 2018-2019

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pressupost 2015-2016

Pressupost 2016-2017

Pressupost 2017-2018

Pressupost 2018-2019

Pressupost 2019-2020

Pressupost 2019-2020 (modificat per la crisi de la COVID-19)

Pressupost 2020-2021


 

Balanç 2014-2015

Balanç 2015-2016

Balanç 2016-2017

Balanç 2017-2018

Balanç 2018-2019

Balanç 2019-2020