La secció de Neptú està composta per nens i nenes entre 8 i 9 anys. Durant el curs, els seus monitors els faran treballar la coeducació, la por, la igualtat entre infants, per tal de que hi hagi un lideratge sa, entre altres valors, que els infants aniran descobrint al llarg del seu pas per l’esplai.