La secció de Vega està formada per nois i noies de 12 a 14 anys. Durant el curs, els seus monitors els faran treballar el voluntariat, principi bàsic pel funcionament d’un Esplai, també els ensenyaran a prendre iniciativa, a tenir compromís i implicació, a distanciar-se del consumisme, a trencar els estereotips, els prejudicis…